Levenslicht

Sneeuwklokjes, één van de eerste bloemen die uit de grond te voorschijn komen na de donkere winter.
Witte lichtpuntjes van een nieuw begin van bloei en kleur.

Oog hebben voor elkaar in een grijze wereld maakt lichtpuntjes, die de duisternis doorbreken.

Een licht zijn voor een ander. Omzien van naar elkaar. De onzichtbare kracht van liefde wordt zichtbaar.

terug naar Levenskracht
verder naar Levensduur